Pengar och motivation
Gästkrönikörer

Pengar och motivation

 

 

 

 

 

 

Pengar det dyraste sättet att motivera människor?

Det är dags att en gång för alla avliva myten om piskan och moroten. Att tro att människor bara drivs av bestraffning och belöning är inte alltid sant.

En undersökning från Prevent i Sverige visar att ekonomisk ersättning rankas som nummer 14 bland de faktorer som påverkar trivseln på en arbetsplats. En internationell undersökning bland 175 000 säljare pekar åt samma håll: Lönen är inte en avgörande faktor för framgång. Det är snarare tvärtom. De säljare som drevs av att tjäna pengar, det vill säga yttre motivation, presterade sämre än de som drevs av inre motivation. Detta faktum stöds också av alla Dan Pink´s studier. (www.youtube.com sök ”Dan Pink Motivation”)

 

För en tid sedan gjordes en undersökning bland svenska säljare med samma resultat. Den visade att det var helt andra faktorer än lön som styrde dem som presterade bäst. Denna undersökning omfattade visserligen bara 10 000 säljare.

 

Alla forskningsrapporter och undersökningar visar samstämmigt att de som kandiderar till ett nytt jobb inte i första hand motiveras av pengar. Det som motiverar dem är ett annat varför:

1. Stora möjligheter till utbildning och personlig utveckling.

Tänk på att människor alltid vill bli bättre. Kompetens kostar men inkompetens kostar ännu mer.

2. Att verkligen bli sedd för de insatser man gör, ofta och på rätt sätt.

Tänk på att det är ditt jobb att få dem att känna sig värdefulla och delaktiga i att skapa helheten. Ett sätt är att gå medarbetarronder varje dag. Jag gjorde det när jag var vd för Junibacken. Ett annat sätt är att systematisera berömmet.

3. En bra balans mellan yrkes- och privatliv.

Tänk på att visa omtanke om individens förutsättningar för att prestera optimalt. Iaktta och använd din empati. Agera med ett anpassat beteende. En småbarnsförälder har helt andra behov som anställd än en person utan barn. Se till att det finns adekvata förmåner för att hantera alla livets skeenden.

4. Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Tänk på att hela tiden se till att arbetsuppgiften är utmanande, inte för lätta men inte heller för svåra. Jag kallar det för Guldlocksuppgifter. Kommer du ihåg historien om Guldlock? Gröten fick inte vara för varm men inte heller för kall. Stolen fick inte vara för liten men inte heller för stor. Skapa arbetsuppgifter som alltid matchar personens livssituation.

5. En fantastisk arbetsmiljö eller möjlighet att arbeta var de vill eller hemma.

Tänk på att de bästa medarbetarna kanske bor långt bort och inte vill pendla. Amerikanska JetBlue låter de anställda arbeta hemifrån så att de kan bo kvar i sin hemstad. Det ger flexibilitet och chans att rekrytera de allra bästa utan hänsyn till var de bor. En positiv bieffekt är att det är bra för miljön. En annan positiv effekt är att vi människor känner oss tryggare om vi inte behöver flytta. Se bara på alla duktiga fotbollsspelare.

6. Etiska frågor. Satsa på hållbarhet.

Tänk på att det ger de anställda ett tydligt argument varför de ska komma till jobbet varje dag. Utan det tröttnar man snabbt på sitt jobb. Jag gillar det gamla indianordspråket att varje beslut ska tas i beaktande av sju generationer.

I konkurrensen om de bästa talangerna gäller det alltså att agna betet rätt – att verkligen förstå vilka behov och önskemål människor har och matcha dem genom att skapa en organisation som konsekvent och tydligt lever som den lär. Det gäller alltså att förstå varje individs varför. Det är det som är deras drivkraft, inre motor, inte pengar.

Chefer är ofta duktiga på att förklara vad som ska utföras på arbetsplatsen och hur det ska utföras. Det många chefer missar är varför arbetet ska utföras. Ett sätt att lösa det är att vända på kommunikationen. (www.youtube.com sök ”Simon Sinek”)

– Besvara först frågan: varför ska vi/du göra detta? Vad är vår avdelnings eller företags ”högre” syfte?

– Förklara sedan hur det ska utföras.

– Avsluta med vad som ska utföras.

Visslar du när du går till jobbet eller när du går därifrån? Ställ den frågan till dig själv och till dina medarbetare.

 

 

Thomas Lundqvist är författare till åtta böcker och coach till ett antal chefer både i Sverige och utomlands. Du når homom på thomas@brainscan.se.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *